Eğitim
Giriş Tarihi : 22-12-2021 19:30   Güncelleme : 22-12-2021 19:30

DİCLE ÜNİVERSİTESİ: MADDE BAĞIMLILIĞI VE DİN DEĞERLERİ KONFERANSI

MADDE BAĞIMLILIĞI VE DİN DEĞERLERİ KONFERANSI

DİCLE ÜNİVERSİTESİ: MADDE BAĞIMLILIĞI VE DİN DEĞERLERİ KONFERANSI

MADDE BAĞIMLILIĞI VE
DİN DEĞERLERİ KONFERANSI

Dicle Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi tarafından “Madde Bağımlılığı ve Din Değerleri“ konulu konferans
düzenlendi.

Dicle Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi konferans salonunda gerçekleşen konferansa konuşmacı olarak, Dicle
Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof.
Dr. Abdullah Atlı, İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İhsan Akay
katıldı.

Programda konuşan Prof. Dr.
Abdullah Atlı, “Bağımlılık; psikoaktif bir maddenin beyni etkilemesiyle
birlikte, maddenin keyif verici etkilerini yaşamak veya yokluğundan kaynaklanan
sıkıntıdan kaçınmak için, devamlı ya da periyodik olarak madde alma isteği ve
bazı davranış bozukluklarıyla karakterize bir beyin hastalığıdır. Bağımlılıkta
maddeyi kompulsif kullanma ihtiyacı vardır ve bu davranış kişi tarafından
durdurulamaz. Zamanla tolerans gelişir, maddenin kesilmesi sonucunda yoksunluk
oluşur ve sosyal işlevsellik olumsuz yönde etkilenir’’ dedi.

İslam Hukuku Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi Doç. Dr. İhsan Akay ise, ‘’Toplumun geniş bir kesimine yayılmış
ve terk edilmesi pek kolay olmayan cahiliye dönemine ait şarap içme alışkanlığı
Kur’ân’da dört aşamada tedrici olarak haram kılınmıştır. Ey iman edenler!
Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları birer şeytan işi
pisliktir, bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. (Mâide Suresi – 91)
Akay, Sevgili “Muhakkak ki Allah, içkiye, onu yapana, yapılan yere, onu
içene, içirene, taşıyana, taşıtana, satana, satın alana, onun bedelini ve
kazancını yiyene lânet etmiştir.’’ (Ebû Dâvûd, Sünen, 2:292.) ifadelerini
kullandı.

Yayını izlemek için tıklayınız:https://www.youtube.com/watch?v=sz_acTqauYk